Sněmovní tisk 961
Novela z. - trestní zákoník

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 11. 11. 2016.
Zástupce navrhovatele: Ondráček Z. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 961/0 dne 14. 11. 2016.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 16. 11. 2016. Vláda zaslala stanovisko 15. 12. 2016. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 15. 12. 2016 jako tisk 961/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 1593/16, PID KORNAFTGJFF9.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: hlava státu, pomluva, trestný čin proti osobám, veřejná bezpečnost

Navržené změny předpisů (1)

Navržené změny sněmovních tisků (1)ISP (příhlásit)