Sněmovní tisk 96
Novela z. - služební zákon

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 21. 1. 2014.
Zástupce navrhovatele: min. práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 96/0 dne 21. 1. 2014.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 21. 1. 2014 (usnesení č. 20). Určil zpravodaje: Mgr. Radek Vondráček a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

  • 1

    Návrh zákona vzat zpět 3. 2. 2014.Související tisk: 97 (Novela z. - služební zákon - související).


Hesla věcného rejstříku: Mzdy, odměna za práci, Správa státní, Zaměstnanci

Deskriptory EUROVOCu: pracovní vztahy, státní zaměstnanec, veřejná služba, veřejná správa

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)