Sněmovní tisk 956
Novela ústav. z. - Ústava ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Jana Černochová, Ivan Gabal, Jan Hamáček, David Kádner, Martin Stropnický, Marek Ženíšek) předložila sněmovně návrh zákona 7. 11. 2016.
Zástupce navrhovatele: Černochová J. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 956/0 dne 8. 11. 2016.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 9. 11. 2016. Vláda zaslala stanovisko 6. 12. 2016. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 6. 12. 2016 jako tisk 956/1 (neutrální).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 1540/16, PID ALBSAFLF7QKR.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: obranná politika, parlamentní kontrola, vláda, vojska v zahraničí, výjimečný stav

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)