Sněmovní tisk 953
3. doplněk k účasti ozbroj. sil ČR na voj. cvič. v roce 2016

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: 3. doplněk k účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2016

Autor: ministr obrany

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 3. 11. 2016 jako tisk 953/0.
  Dokument zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1253/16, PID KORNADSHBWQF.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 15. 11. 2016 (usnesení č. 333). Zpravodajem určen Karel Černý.

 • V
  • Výbor pro obranu projednal zprávu a vydal 15. 12. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 953/1 (bere na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 13. 9. 2017 na 60. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 1836).Deskriptory EUROVOCu: armáda, nadnárodní ozbrojené síly, vojenská spolupráce, vojenské cvičení, vojska v zahraničíISP (příhlásit)