Sněmovní tisk 932
Pařížská dohoda

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 5. 10. 2016.
Zástupce navrhovatele: ministr živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 932/0 dne 5. 10. 2016.
  Smlouva zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1240/16, PID ALBSAD5DU6GP.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 6. 10. 2016 (usnesení č. 319). Určil zpravodaje: PhDr. Robin Böhnisch a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  Zpravodajem byl určen Ing. Václav Zemek.
  1. Čtení Proběhlo 10. 11. 2016 na 50. schůzi. Projednávání mezinárodní smlouvy bylo přerušeno. 1. Čtení Proběhlo 1. 12. 2016 na 53. schůzi. Projednávání mezinárodní smlouvy bylo přerušeno. 1. Čtení Proběhlo 19. 1. 2017 na 54. schůzi. Projednávání mezinárodní smlouvy bylo přerušeno. 1. Čtení Proběhlo 2. 3. 2017 na 55. schůzi. Projednávání mezinárodní smlouvy bylo přerušeno. 1. Čtení proběhlo 11. 7. 2017 na 59. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1748).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 13. 7. 2017 usnesení doručené poslancům jako tisk 932/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro životní prostředí projednal mezinárodní smlouvu a vydal 13. 7. 2017 usnesení doručené poslancům jako tisk 932/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 5. 9. 2017 na 60. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1796).

Senát

 • PS

  předložil Senátu .

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 22. 9. 2017.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 1. 11. 2017 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 34 pod číslem 64/2017 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, Evropská unie, mezinárodní úmluva OSN, snižování plynných emisí, změna klimatu, znečišťování atmosféryISP (příhlásit)