Stenografický zápis 53. schůze, 1. prosince 2016


(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip


256. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Místopředseda PSP Petr Gazdík
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Miroslav Grebeníček
Poslanec Jiří Valenta
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Ministr kultury ČR Daniel Herman
Poslanec Miroslav Grebeníček
Poslanec Leo Luzar
Ministr kultury ČR Daniel Herman
Poslanec Leo Luzar
Poslankyně Marta Semelová
Poslanec František Laudát
Ministr kultury ČR Daniel Herman
Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec Ondřej Benešík
Poslanec Miroslav Grebeníček
Místopředseda PSP Jan Bartošek
Poslanec František Laudát
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec František Laudát
Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Václav Klučka


172. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o přístupu Černé Hory k Severoatlantické smlouvě /sněmovní tisk 870/ - druhé čtení

Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek
Poslanec Pavel Šrámek
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Marek Ženíšek
Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek
Poslanec Petr Bendl
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Zdeněk Soukup
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Pavel Šrámek
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Ivan Gabal
Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Ivan Gabal
Poslanec Ondřej Benešík
Místopředseda PSP Petr Gazdík


178. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Mezinárodní úmluva o ochraně všech osob před nuceným zmizením /sněmovní tisk 896/ - druhé čtení

Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek
Poslanec Matěj Fichtner


179. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o hospodářském partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a státy SADC EPA na straně druhé /sněmovní tisk 897/ - druhé čtení

Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek
Poslanec Karel Rais
Poslanec Ivan Adamec
Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek


176. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Rady Evropy o opatřeních proti obchodování s lidmi (Varšava, 16. května 2005) /sněmovní tisk 894/ - druhé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán
Poslankyně Jana Fischerová


182. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Pařížská dohoda /sněmovní tisk 932/ - prvé čtení

Místopředseda PSP Petr Gazdík


164. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na ratifikaci Protokolu o udržitelné dopravě k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat /sněmovní tisk 731/ - druhé čtení

Poslanec Roman Sklenák


165. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů, sjednaná v Bonnu dne 23. června 1979, a změny příloh I a II této Úmluvy, přijaté v Quitu dne 9. listopadu 2014 /sněmovní tisk 733/ - druhé čtení

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Václav Zemek
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Václav Zemek
Poslanec Petr Bendl
Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec


166. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny Protokolu o perzistentních organických polutantech, Protokolu o omezování acidifikace, eutrofizace a přízemního ozonu a Protokolu o těžkých kovech k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států /sněmovní tisk 734/ - druhé čtení

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Václav Zemek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Václav Zemek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Václav Zemek
Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Jan Klán
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředseda PSP Petr Gazdík

(Jednání přerušeno ve 12.59 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

Místopředseda PSP Petr Gazdík


257. Ústní interpelace

Poslankyně Marta Semelová
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslankyně Marta Semelová
Poslanec Stanislav Grospič
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Stanislav Grospič
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Marek Černoch
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Marek Černoch
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslankyně Alena Nohavová
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslankyně Alena Nohavová
Poslanec Pavel Ploc
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Karel Fiedler
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Karel Fiedler
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslankyně Markéta Adamová
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslankyně Markéta Adamová
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Jiří Koubek
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Jiří Koubek
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslankyně Věra Kovářová
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Místopředseda PSP Jan Bartošek
Poslankyně Věra Kovářová
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslankyně Helena Válková
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslankyně Helena Válková
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Pavel Plzák
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslankyně Hana Aulická Jírovcová
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslankyně Hana Aulická Jírovcová
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Martin Novotný
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Jaroslav Holík
Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán
Poslanec Petr Bendl
Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek
Poslanec Petr Bendl
Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek
Poslanec Radim Holeček
Poslanec Ludvík Hovorka
Ministr dopravy ČR Dan Ťok
Poslanec Ludvík Hovorka
Ministr dopravy ČR Dan Ťok
Poslankyně Hana Aulická Jírovcová
Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová
Poslankyně Hana Aulická Jírovcová
Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová
Poslanec Marek Černoch
Ministr dopravy ČR Dan Ťok
Poslanec Marek Černoch
Ministr dopravy ČR Dan Ťok
Poslanec Leo Luzar
Ministr dopravy ČR Dan Ťok
Poslanec Leo Luzar
Poslankyně Jitka Chalánková
Poslanec Zdeněk Ondráček
Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslanec Zdeněk Ondráček
Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslankyně Anna Putnová
Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová
Poslankyně Anna Putnová
Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová
Poslankyně Zuzana Šánová
Ministr zdravotnictví ČR Miloslav Ludvík
Poslankyně Zuzana Šánová
Ministr zdravotnictví ČR Miloslav Ludvík
Poslanec Josef Kott
Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek
Poslanec Josef Kott
Poslanec Karel Šidlo
Ministr dopravy ČR Dan Ťok
Poslanec Karel Šidlo
Ministr dopravy ČR Dan Ťok
Poslanec Antonín Seďa
Ministr obrany ČR Martin Stropnický
Poslanec Antonín Seďa
Ministr obrany ČR Martin Stropnický
Poslanec Jiří Zlatuška
Místopředseda vlády ČR Pavel Bělobrádek
Poslanec Jiří Zlatuška
Místopředseda vlády ČR Pavel Bělobrádek
Poslanec Stanislav Grospič
Ministr dopravy ČR Dan Ťok
Poslanec Jan Zahradník
Poslankyně Marta Semelová
Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová
Poslankyně Marta Semelová
Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová
Poslanec Karel Šidlo
Místopředseda PSP Jan Bartošek

(Jednání skončilo v 17.58 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP