Sněmovní tisk 888
Novela z. o pozemních komunikacích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Jan Birke, Roman Sklenák) předložila sněmovně návrh zákona 17. 8. 2016.
Zástupce navrhovatele: Birke J.,Sklenák R..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 888/0 dne 18. 8. 2016.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 22. 8. 2016. Vláda zaslala stanovisko 13. 9. 2016. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 13. 9. 2016 jako tisk 888/1 (souhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 1182/16, PID ALBSAD79QLBJ.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 9. 2016 (usnesení č. 315). Určil zpravodaje: Jaroslav Foldyna a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 25. 10. 2016 na 50. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 25. 10. 2016 na 50. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1398).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 18., 20. 1. 2017 na 54. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 20. 1. 2017 na 54. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 10 dnů po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.

  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 888/6, který byl rozeslán 24. 1. 2017 v 15:45.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 26. 1. 2017 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 888/7 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 24. 2. 2017 na 55. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1573).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 27. 4. 2017.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 2. 5. 2017.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Zákon vyhlášen 22. 5. 2017 ve Sbírce zákonů v částce 52 pod číslem 151/2017 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
5558Jaroslav Foldyna11019-15546.docx (17 KB) / PDF (265 KB, 2 strany) 17. 1. 2017 v 18:27:57


Deskriptory EUROVOCu: dopravní infrastruktura, pozemní doprava, silniční síť, silniční stavby, údržba, vlastnictví

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)