Sněmovní tisk 839
Novela z. o spotřebních daních - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 15. 6. 2016.
Zástupce navrhovatele: ministr zemědělství.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 839/0 dne 16. 6. 2016.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 438/16, PID KORNA8WEBQHQ.


  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 22. 6. 2016. Určil zpravodaje: Ing. Miroslav Kalousek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor (rozhodnutí č. 50)

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě .
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 12., 13. 7. 2016 na 48. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1297).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 31. 8. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 839/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 1. 9. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 839/2 (pozměňovací návrhy).
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 7. 9. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 839/3 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 16. 9. 2016 na 49. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 16. 9. 2016 na 49. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 839/4, který byl rozeslán 16. 9. 2016 v 14:15.

 • G
  • Zemědělský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 6. 10. 2016 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 839/5 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 21. 10. 2016 na 50. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 128, usnesení č. 1396).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 4. 11. 2016.
  Zákon Senátem schválen 1. 12. 2016.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 5. 12. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 19. 12. 2016.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 12. 2016.

Zákon vyhlášen 29. 12. 2016 ve Sbírce zákonů v částce 183 pod číslem 453/2016 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
4819Miroslav Kalousek10280-14293.doc (32 KB) / PDF (631 KB, 3 strany) 2. 9. 2016 v 13:40:22
4928Pavel Šrámek10389-14451.docx (31 KB) / PDF (320 KB, 9 stran) 13. 9. 2016 v 19:57:45
4932Petr Kudela10393-14455.doc (22 KB) / PDF (275 KB, 2 strany) 14. 9. 2016 v 09:06:23
4933Petr Kudela10394-14456.doc (14 KB) / PDF (186 KB, 1 strana) 14. 9. 2016 v 09:06:23
4938Petr Kudela10399-14467.odt (24 KB) / PDF (51 KB, 2 strany) 14. 9. 2016 v 10:08:22
4941Petr Kudela10402-14470.doc (15 KB) / PDF (186 KB, 1 strana) 14. 9. 2016 v 16:38:22


Deskriptory EUROVOCu: daňová úleva, dieselová nafta, minerální olej, spotřební daň, živočišná výroba

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)