Sněmovní tisk 837
Novela z. o přechodu některých věcí z majetku ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1

Předkladatel

Skupina poslanců (Lukáš Pleticha, Petr Gazdík, Radek Vondráček, Zbyněk Stanjura, Jan Farský, Martin Novotný, Bohuslav Svoboda, Marek Černoch, Věra Kovářová, František Laudát) předložila sněmovně návrh zákona 10. 6. 2016.
Zástupce navrhovatele: Farský J. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 837/0 dne 13. 6. 2016.

    Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 15. 6. 2016. Vláda zaslala stanovisko 8. 7. 2016. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 8. 7. 2016 jako tisk 837/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 886/16, PID KORNAAZ95QL3.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: katastr nemovitostí, obec, převod vlastnictví, veřejný majetek, vlastnictví

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)