Sněmovní tisk 733
Úml. o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 4. 3. 2016.
Zástupce navrhovatele: ministr živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 733/0 dne 4. 3. 2016.
  Smlouva zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 158/16, PID KORNA5EFUSGK.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 9. 3. 2016 (usnesení č. 259). Určil zpravodaje: PhDr. Robin Böhnisch a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 14. 4. 2016 na 44. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1172).

 • V
  • Výbor pro životní prostředí projednal mezinárodní smlouvu a vydal 28. 4. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 733/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 27. 5. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 733/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 1. 12. 2016 na 53. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1438).

Senát

 • PS

  předložil Senátu .

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 15. 12. 2016.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 19. 6. 2017 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 20 pod číslem 39/2017 Sb. m. s.Hesla věcného rejstříku: Smlouvy

Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, chráněné území, mezinárodní úmluva, mořští živočichové, ochrana živočišné říše, ochrana životního prostředí, ochrana zvířat, volná příroda, volně žijící savci, živočišná říšeISP (příhlásit)