Sněmovní tisk 707
Novela z. o pohřebnictví

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 29. 1. 2016.
Zástupce navrhovatele: Chalánková J. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 707/0 dne 1. 2. 2016.

    Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 3. 2. 2016. Vláda zaslala stanovisko 1. 3. 2016. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 1. 3. 2016 jako tisk 707/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 211/16, PID RACKA6TJLU8F.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Majetek České republiky, Pohřebnictví

Deskriptory EUROVOCu: hřbitov, smrt

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)