Sněmovní tisk 633
3. doplněk k účasti ozbroj. sil ČR na voj. cvič. mimo ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Třetí doplněk k účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2015

Autor: ministr obrany

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 22. 10. 2015 jako tisk 633/0.
  Dokument zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1198/15, PID KORNA2VJTT71.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 12. 11. 2015 (usnesení č. 213). Zpravodajem určen Karel Černý.

 • V
  • Výbor pro obranu projednal zprávu a vydal 13. 11. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 633/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 26. 11. 2015 na 36. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 975).

Senát

 • PS

  předložil Senátu dokument 23. 10. 2015 jako senátní tisk 144/0.

 • O

  Organizační výbor dne 10. 11. 2015 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 1. 12. 2015 a přijal usnesení č. 88, které bylo rozdáno jako tisk 144/1 (bere na vědomí).Hesla věcného rejstříku: Cvičení vojenská

Deskriptory EUROVOCu: armáda, nadnárodní ozbrojené síly, vojenská spolupráce, vojenské cvičení, vojska v zahraničíISP (příhlásit)