Sněmovní tisk 511
Návrh na působ.sil MO k ochr.vzdušného prostoru Islandské r.

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany k ochraně vzdušného prostoru Islandské republiky v rámci operace NATO v roce 2015

Autor: ministr obrany

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 3. 6. 2015 jako tisk 511/0.
  Dokument zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 644/15, PID KORN9WXCFHXX.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 4. 6. 2015 (usnesení č. 172). Zpravodajem určen David Kádner.

 • V
  • Výbor pro obranu projednal zprávu a vydal 11. 6. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 511/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 16. 6. 2015 na 29. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 785).

Senát

 • PS

  předložil Senátu dokument 4. 6. 2015 jako senátní tisk 91/0.

 • O

  Organizační výbor dne 18. 6. 2015 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 10. 6. 2015 a přijal usnesení č. 52, které bylo rozdáno jako tisk 91/1 (vyslovuje souhlas).
 • S

  Návrh projednán dne 17. 6. 2015 na 9. schůzi Senátu.
  Senát s návrhem vyslovil souhlas (usnesení č. 155).Hesla věcného rejstříku: Armáda, NATO

Deskriptory EUROVOCu: Island, NATO, vojenská spolupráce, vojenské letectvo, vojska v zahraničí, vzdušný prostor, země NATOISP (příhlásit)