Sněmovní tisk 506
Novela ústav. zák. - Ústava ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 3. 6. 2015.
Zástupce navrhovatele: min. pro lidská práva.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 506/0 dne 3. 6. 2015.
    Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 259/15, PID RACK9QAK682A.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 6. 2015 (usnesení č. 172). Určil zpravodaje: JUDr. Jeroným Tejc a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Související tisk: 507 (Vl.n.z.,kterým se mění zák. v souvisl. se změnou Ústavy ČR).


Hesla věcného rejstříku: Ústava České republiky

Deskriptory EUROVOCu: dělba pravomocí, hlava státu, legislativní proces, poslanec parlamentu, předčasné volby, ústava

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)