Sněmovní tisk 50
Novela z. - branný zákon

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 5. 12. 2013.
Zástupce navrhovatele: ministr obrany.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 50/0 dne 5. 12. 2013.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 19. 12. 2013 (usnesení č. 14). Určil zpravodaje: Mgr. Jana Černochová a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro obranu

  • 1

    Návrh zákona vzat zpět 3. 2. 2014.Hesla věcného rejstříku: Armáda

Deskriptory EUROVOCu: armáda, obranná politika, profesionální armáda, válečné právo, vojenský výcvik, výjimečný stav, základní vojenská služba, zálohy

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)