Sněmovní tisk 421
Novela z. o jednacím řádu PS

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 27. 2. 2015.
Zástupce navrhovatele: Babiš A. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 421/0 dne 4. 3. 2015.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 6. 3. 2015. Vláda zaslala stanovisko 2. 4. 2015. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 2. 4. 2015 jako tisk 421/1 (neutrální).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 326/15, PID RACK9UCJJJU5.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Parlament, Řád jednací Senát

Deskriptory EUROVOCu: jednací řád parlamentu, kumulace mandátů, poslanec parlamentu, poslanecký mandát

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)