Sněmovní tisk 220
Novela z. - horní zákon

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 3. 6. 2014.
Zástupce navrhovatele: Kučera M. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 220/0 dne 4. 6. 2014.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 6. 6. 2014. Vláda zaslala stanovisko 3. 7. 2014. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 3. 7. 2014 jako tisk 220/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 704/14, PID RACK9KX9KUSM.

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Hornictví

Deskriptory EUROVOCu: environmentální politika, hospodaření se zdroji, nerostné zdroje, spodní voda, těžební průmysl, vyčerpávání zdrojů, znečišťování životního prostředí

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)