Sněmovní tisk 219
Novela z. o místních poplatcích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 28. 5. 2014.
Zástupce navrhovatele: Zelienková K. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 219/0 dne 30. 5. 2014.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 3. 6. 2014. Vláda zaslala stanovisko 26. 6. 2014. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 26. 6. 2014 jako tisk 219/1 (neutrální).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 659/14, PID RACK9KS9XWVZ.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 10. 7. 2014. Určil zpravodaje: Mgr. Jiří Zemánek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor (rozhodnutí č. 18)

 • 1

  1. Čtení proběhlo 9. 12. 2014 na 23. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 552).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 15. 1. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 219/2 (přerušuje projednávání).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 23. 1. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 219/3 (komplexní pozměňující návrh).
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 29. 1. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 219/4 (komplexní pozměňující návrh).
 • 2

  2. čtení V průběhu projednávání sněmovního tisku byl změněn zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.
  Garančním výborem byl 9. 4. 2015 na 26. schůzi určen Rozpočtový výbor (usnesení č. 707).
  Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 9. 4. 2015 na 26. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 9. 4. 2015 na 26. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 219/5, který byl rozeslán 9. 4. 2015 v 15:06.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 16. 4. 2015 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 219/6 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 29. 4. 2015 na 27. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 730).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 22. 6. 2015 poslancům jako tisk 219/7.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 22. 6. 2015 poslancům jako tisk 219/8.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 15. 9. 2015 na 31. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala ve znění schváleném Senátem (hlasování č. 14, usnesení č. 858).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 22. 9. 2015.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 25. 9. 2015.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 7. 10. 2015.

Zákon vyhlášen 14. 10. 2015 ve Sbírce zákonů v částce 108 pod číslem 266/2015 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
1821Kristýna Zelienková07282-09290.doc (29 KB) / PDF (383 KB, 3 strany) 12. 1. 2015 v 18:29:43
2162Petr Kudela07623-09931.doc (18 KB) / PDF (233 KB, 1 strana) 9. 4. 2015 v 08:59:02


Hesla věcného rejstříku: Poplatky, Správa obcí a měst

Deskriptory EUROVOCu: místní daň, nezletilost, ochrana dítěte

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)