Sněmovní tisk 214
Novela z. o DPH - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 29. 5. 2014.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 214/0 dne 29. 5. 2014.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 29. 5. 2014 (usnesení č. 67). Určil zpravodaje: Ing. Václav Votava a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 10. 6. 2014 na 10. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 10. 6. 2014 na 10. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 286).

 • L

  Projednávání proběhlo 20. 6. 2014 na 11. schůzi.
  Lhůta pro projednání výbory byla zkrácena o 30 dní (usnesení č. 358).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 2. 7. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 214/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 15. 7. 2014 na 12. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 15. 7. 2014 na 12. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 23. 7. 2014 na 12. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 64, usnesení č. 388).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 4. 8. 2014 návrh zákona Senátu jako tisk 325, dokument 325/0.

 • O

  Organizační výbor dne 5. 8. 2014 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 26. 8. 2014 a přijal usnesení č. 249, které bylo rozdáno jako tisk 325/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 27. 8. 2014 na 24. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 586).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 29. 8. 2014.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 3. 9. 2014.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 10. 9. 2014.

Zákon vyhlášen 12. 9. 2014 ve Sbírce zákonů v částce 82 pod číslem 196/2014 Sb.Hesla věcného rejstříku: Daně - daň z přidané hodnoty, Evropská unie, Poplatky

Deskriptory EUROVOCu: daň z přidané hodnoty, daňové orgány, hromadné sdělovací prostředky, sazba DPH, telekomunikace

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)