Sněmovní tisk 912
Novela z. - trestní zákoník

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Radek John, Kateřina Klasnová, Josef Novotný st., Vít Bárta, Michal Babák, Jana Drastichová, Petr Skokan, Miroslav Petráň, David Kádner, Otto Chaloupka, Jiří Štětina) předložila sněmovně návrh zákona 6. 2. 2013.
Zástupce navrhovatele: John R. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 912/0 dne 7. 2. 2013.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 11. 2. 2013. Vláda zaslala stanovisko 7. 3. 2013. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 7. 3. 2013 jako tisk 912/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Řád trestní, Zákon trestní
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: praní špinavých peněz, půjčka, trestní zákoník, úrok, zadluženost

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)