Sněmovní tisk 881
Novela z. o sociálně-právní ochraně dětí

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila návrh zákona 14. 12. 2012.
Zástupce navrhovatele: min. práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 391420881/0 dne 14. 12. 2012.Předseda sněmovny vyhlásil na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 14. 12. 2012.
  Určil zpravodaje: Dr. Ing. Jaromír Drábek a přikázal návrh k projednání výboru: Výbor pro sociální politiku

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 18. 12. 2012 na 49. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 18. 12. 2012 na 49. schůzi.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 18. 12. 2012 na 49. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 248, usnesení č. 1432).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 19. 12. 2012 návrh zákona Senátu jako tisk 11, dokument 11/0.

 • O

  Organizační výbor dne 19. 12. 2012 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (Mgr. Miroslav Nenutil).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 27. 12. 2012 a přijal usnesení č. 15, které bylo rozdáno jako tisk 11/2 (schvaluje).
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 28. 12. 2012 a přijal usnesení č. 7, které bylo rozdáno jako tisk 11/1 (nezabývat se).
 • S

  Návrh projednán dne 28. 12. 2012 na 3. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 51).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 28. 12. 2012.
  Prezident zákon podepsal 29. 12. 2012.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 31. 12. 2012.

Zákon vyhlášen 31. 12. 2012 ve Sbírce zákonů v částce 190 pod číslem 505/2012 Sb.Hesla věcného rejstříku: Mládež, Zaměstnanost
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Politika, Pracovní síla, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: dítě, rodinné přídavky, sociální dávky

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)