Sněmovní tisk 853
Novela z. o pojišťovacích zprostředkovatelích - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 21. 11. 2012.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 853/0 dne 21. 11. 2012.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 22. 11. 2012 (usnesení č. 324). Určil zpravodaje: Ing. Vladislav Vilímec a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 6. 2. 2013 na 51. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1467).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 14. 5. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 853/1 (přerušuje projednávání).

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
7561Pavel Suchánek05369-05495.doc (30 KB) / PDF (107 KB, 2 strany) 9. 7. 2013 v 10:34:50


Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Pojišťovnictví
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: ochrana spotřebitele, osoba samostatně výdělečně činná, pojišťovna, právo na informace, profese v pojišťovnictví, správní kontrola

Navržené změny předpisů (8)ISP (příhlásit)