Sněmovní tisk 811
Novela z. o pozemních komunikacích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Zastupitelstvo Karlovarského kraje předložilo sněmovně návrh zákona 26. 9. 2012.
Zástupce navrhovatele: Novotný Josef ml..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 811/0 dne 27. 9. 2012.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 2. 10. 2012. Vláda zaslala stanovisko 25. 10. 2012. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 25. 10. 2012 jako tisk 811/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 7. 11. 2012 (usnesení č. 317). Určil zpravodaje: Ing. Pavel Hojda a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 12. 2. 2013 na 51. schůzi. Návrh zákona zamítnut (hlasování č. 155, usnesení č. 1498).Hesla věcného rejstříku: Komunikace dopravní
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: dálnice, dopravní politika, silniční doprava, silniční poplatek

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)