Sněmovní tisk 806
Zpr. o využití doporučení veřejného ochránce práv

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o využití doporučení veřejného ochránce práv na změny právní úpravy, uvedených v Souhrnné zprávě o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2011

Autor: předsedkyně Leg. rady vlády

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 18. 9. 2012 jako tisk 806/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 19. 9. 2012 (usnesení č. 299). Zpravodajem určen Ing. František Laudát.

 • V
  • Petiční výbor projednal zprávu a vydal 26. 10. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 806/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 13. 12. 2012 na 49. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 1420).Hesla věcného rejstříku: Ombudsman
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: lidská práva, ombudsman, zpráva o činnostiISP (příhlásit)