Sněmovní tisk 790
Zpráva o vývoji malého a středního podnikání v roce 2011

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2011

Autor: ministr prům. a obchodu

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 31. 8. 2012 jako tisk 790/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 5. 9. 2012 (usnesení č. 291). Zpravodajem určen Ing. Jaroslav Plachý.

 • V
  • Hospodářský výbor projednal zprávu a vydal 12. 10. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 790/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 11. 12. 2012 na 49. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 1405).Hesla věcného rejstříku: Podnikání
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: malé a střední podniky, ministerská odpovědnost, podpora podnikání, státní podpora, zpráva o činnostiISP (příhlásit)