Sněmovní tisk 758
Novela z. o pojišťovnictví

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Senát

 • PS

  předložil Senátu návrh zákona 17. 5. 2012. Návrh zákona rozeslán dne 17. 5. 2012 senátorům jako tisk 347/0.

 • O

  Organizační výbor dne 24. 5. 2012 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Ing. Ivo Bárek).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 11. 7. 2012 a přijal usnesení č. 115, které bylo rozdáno jako tisk 347/2 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 12. 7. 2012 a přijal usnesení č. 293, které bylo rozdáno jako tisk 347/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 24. 5. 2012 na 22. schůzi Senátu.
  Senát návrh přikázal k projednání (usnesení č. 622).
  Návrh projednán dne 20. 7. 2012 na 24. schůzi Senátu.
  Senát schvaluje senátní návrh zákona (usnesení č. 708).

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 26. 7. 2012.
Zástupce navrhovatele: Vystrčil M.,Šilar P..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 758/0 dne 30. 7. 2012.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 3. 8. 2012. Vláda zaslala stanovisko 30. 8. 2012. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 30. 8. 2012 jako tisk 758/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 5. 9. 2012 (usnesení č. 291). Určil zpravodaje: Ing. Radim Fiala a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení bylo zahájeno 25. 9. 2012 na 46. schůzi, projednávání bylo odročeno (usnesení č. 1307).
  Projednávání pokračovalo 12. 2. 2013 na 51. schůzi, projednávání bylo odročeno (usnesení č. 1499).
  Návrh zákona vzat zpět 26. 6. 2013.Hesla věcného rejstříku: Hasičský záchranný sbor, Pojišťovnictví
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: civilní ochrana, ochrana proti požáru, pojištění proti škodě, politika financování, pomoc obětem neštěstí, veřejná bezpečnost

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)