Sněmovní tisk 676
Novela z. o stavebním spoření - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 2. 5. 2012.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 676/0 dne 3. 5. 2012.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 9. 5. 2012 (usnesení č. 257). Určil zpravodaje: Mgr. Josef Cogan a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 12. 12. 2012 na 49. schůzi. Projednávání návrhu bylo přerušeno. Čtení proběhlo 6. 2. 2013 na 51. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1458).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 1. 3. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 676/1 (doporučuje zamítnout).
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 30. 5. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 676/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 11. 6. 2013 na 54. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 11. 6. 2013 na 54. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 676/3, který byl rozeslán 12. 6. 2013 v 11:55.

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
6584Michal Babák04926-04650.doc (34 KB) / PDF (98 KB, 5 stran) 7. 5. 2013 v 08:31:06
7142Helena Langšádlová05202-05148.doc (46 KB) / PDF (76 KB, 4 strany) 11. 6. 2013 v 09:16:56
7165Miroslav Svoboda05225-05172.doc (27 KB) / PDF (74 KB, 1 strana) 11. 6. 2013 v 16:36:22


Hesla věcného rejstříku: Politika bytová, Spoření
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: bydlení, bytová politika, hypoteční banka, státní podpora, stavební výpomoc

Navržené změny předpisů (5)ISP (příhlásit)