Sněmovní tisk 660
Novela z. o rozpočtových pravidlech

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 11. 4. 2012.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 660/0 dne 11. 4. 2012.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 12. 4. 2012 (usnesení č. 248). Určil zpravodaje: Ing. Pavel Suchánek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 4. 5. 2012 na 38. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1139).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 10. 7. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 660/1 (pozměňovací návrhy) (revokováno).
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 18. 9. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 660/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 19. 9. 2012 na 46. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 19. 9. 2012 na 46. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 660/3, který byl rozeslán 21. 9. 2012 v 14:48.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 9. 2012 na 46. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 218, usnesení č. 1321).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 4. 10. 2012 návrh zákona Senátu jako tisk 424, dokument 424/0.

 • O

  Organizační výbor dne 10. 10. 2012 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Jiří Lajtoch) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí.

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 17. 10. 2012 a přijal usnesení č. 128, které bylo rozdáno jako tisk 424/2 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 23. 10. 2012 a přijal usnesení č. 317, které bylo rozdáno jako tisk 424/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 25. 10. 2012 na 26. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 752).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 29. 10. 2012 poslancům jako tisk 660/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 29. 10. 2012 poslancům jako tisk 660/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 18. 12. 2012 na 49. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 251, usnesení č. 1434).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 20. 12. 2012.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 21. 12. 2012.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 27. 12. 2012.

Zákon vyhlášen 31. 12. 2012 ve Sbírce zákonů v částce 188 pod číslem 501/2012 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
3807Marek Benda03950-02826.doc (94 KB) / PDF (170 KB, 11 stran) 19. 9. 2012 v 13:30:13
3816Jan Pajer03959-02838.doc (21 KB) / PDF (88 KB, 1 strana) 19. 9. 2012 v 16:12:48


Hesla věcného rejstříku: Dotace, Rozpočet
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Těžba a výroba

Deskriptory EUROVOCu: finanční řízení, informační systém pro potřeby řízení, rozpočtová pravidla, státní rozpočet

Navržené změny předpisů (5)ISP (příhlásit)