Sněmovní tisk 633
Novela z. o odpovědnosti za škodu způs.při výkonu veřej.moci

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Marie Nedvědová, Stanislav Grospič, Marta Semelová) předložila sněmovně návrh zákona 16. 3. 2012.
Zástupce navrhovatele: Nedvědová M. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 633/0 dne 16. 3. 2012.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 19. 3. 2012. Vláda zaslala stanovisko 11. 4. 2012. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 11. 4. 2012 jako tisk 633/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 12. 4. 2012 (usnesení č. 248). Určil zpravodaje: Mgr. Jan Farský a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 26. 3. 2013 na 52. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1604).

 • V

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Notářství, Správa státní
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: náhrada škody, odpovědnost, orgány veřejné správy, škoda, státní úředník, zákonnost

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)