Sněmovní tisk 627
Písemná interpelace H. Orgoníkové na L. Hegera ve věci iktového centra v Oblastní nemocnici Náchod

Dokument

Autor: Ing. Hana Orgoníková

Úplný název: Písemná interpelace poslankyně Hany Orgoníkové na ministra zdravotnictví Leoše Hegera ve věci iktového centra v Oblastní nemocnici Náchod
Adresát: doc. MUDr. Leoš Heger, CSc.
Podáno dne: 21. 11. 2011
Odesláno adresátovi: 24. 11. 2011
O zařazení na schůzi požádáno dne: 8. 3. 2012

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 12. 3. 2012 jako tisk 627/0.


  • PS

    Interpelace projednána dne: 15. 3. 2012 na 36. schůzi
    Sněmovna vyslovila s odpovědí souhlas (usnesení č. 1067).Deskriptory EUROVOCu: nemocniční zařízeníISP (příhlásit)