Sněmovní tisk 618
Novela z. - zákoník práce

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 618/0 dne 29. 2. 2012.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 2. 3. 2012. Vláda zaslala stanovisko 29. 3. 2012. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 29. 3. 2012 jako tisk 618/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Vztahy pracovněprávní, Zákoník práce
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: pracovní smlouva, ustanovení smlouvy, zákoník práce, zaměstnanec, zaměstnavatel

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)