Sněmovní tisk 426
Vl.n.z. o mediaci - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 7. 7. 2011.
Zástupce navrhovatele: ministr spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 426/0 dne 18. 7. 2011.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 9. 8. 2011. Určil zpravodaje: JUDr. Ivana Weberová a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor (rozhodnutí č. 19)

 • 1

  Čtení proběhlo 21. 9. 2011 na 23. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 722).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 31. 1. 2012 na 33. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 31. 1. 2012 na 33. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 426/3, který byl rozeslán 1. 2. 2012 v 15:37.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 10. 2. 2012 na 33. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 223, usnesení č. 1050).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 20. 2. 2012.
  Návrh zákona 20. 3. 2012 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 20. 3. 2012 poslancům jako tisk 426/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 20. 3. 2012 poslancům jako tisk 426/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 2. 5. 2012 na 38. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 26, usnesení č. 1109).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 15. 5. 2012.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 29. 5. 2012.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 8. 6. 2012.

Zákon vyhlášen 13. 6. 2012 ve Sbírce zákonů v částce 70 pod číslem 202/2012 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
922Helena Langšádlová00587-00830.doc (55 KB) / PDF (106 KB, 6 stran) 31. 1. 2012 v 09:37:29


Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Mediace, Soudnictví
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Občan, Politika, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: advokát, mezilidské vztahy, pomoc obětem trestné činnosti, sociální chování, společenský konflikt, znovuzapojení do společnosti

Navržené změny předpisů (8)ISP (příhlásit)