Sněmovní tisk 27
Novela z. o České televizi

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Senát

 • PS

  předložil Senátu návrh zákona 20. 4. 2010. Návrh zákona rozeslán dne 20. 4. 2010 senátorům jako tisk 275/0.

 • O

  Organizační výbor dne 20. 5. 2010 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Mgr. Milan Bureš) a přikázal tisk k projednání: Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky (PaedDr. Alena Gajdůšková).

 • V
  • Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky projednal návrh dne 3. 6. 2010 a přijal usnesení č. 21 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 22. 6. 2010 a přijal usnesení č. 127, které bylo rozdáno jako tisk 275/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 20. 5. 2010 na 19. schůzi Senátu.
  Senát návrh přikázal k projednání (usnesení č. 507).
  Návrh projednán dne 23. 6. 2010 na 20. schůzi Senátu.
  Senát schvaluje senátní návrh zákona (usnesení č. 527).

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 9. 7. 2010.
Zástupce navrhovatele: Töpfer T.,Oberfalzer J..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 27/0 dne 23. 7. 2010.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 14. 7. 2010. Vláda zaslala stanovisko 12. 8. 2010. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 13. 8. 2010 jako tisk 27/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 11. 8. 2010 (usnesení č. 5). Určil zpravodaje: PhDr. Walter Bartoš, Ph.D., MBA a navrhl přikázat k projednání výborům: Volební výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 24. 9. 2010 na 5. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 100).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
  • Volební výbor projednal návrh zákona a vydal 17. 6. 2011 usnesení doručené poslancům jako tisk 27/2 (komplexní pozměňující návrh).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 21. 6. 2011 na 19. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 21. 6. 2011 na 19. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 27/3, který byl rozeslán 21. 6. 2011 v 18:35.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 7. 2011 na 20. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 56, usnesení č. 633).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 20. 7. 2011 návrh zákona Senátu jako tisk 157, dokument 157/0.

 • O

  Organizační výbor dne 20. 7. 2011 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (Ing. Dagmar Zvěřinová), Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky (PaedDr. Alena Gajdůšková).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 3. 8. 2011 a přijal usnesení č. 95 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 3. 8. 2011 a přijal usnesení č. 98, které bylo rozdáno jako tisk 157/1 (pozměňovací návrhy).
  • Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky projednal návrh dne 3. 8. 2011 a přijal usnesení č. 10, které bylo rozdáno jako tisk 157/3 (pozměňovací návrhy).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 4. 8. 2011 a přijal usnesení č. 99, které bylo rozdáno jako tisk 157/2 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 4. 8. 2011 na 11. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 318).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 11. 8. 2011 poslancům jako tisk 27/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 11. 8. 2011 poslancům jako tisk 27/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 6. 9. 2011 na 21. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala ve znění schváleném Senátem (hlasování č. 20, usnesení č. 669).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 15. 9. 2011.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 27. 9. 2011.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 10. 10. 2011.

Zákon vyhlášen 14. 10. 2011 ve Sbírce zákonů v částce 106 pod číslem 302/2011 Sb.Hesla věcného rejstříku: Reklama, Rozhlas, Televize
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: propagace, rozhlasové vysílání, televize

Navržené změny předpisů (6):

CitaceZměnaPředpisOd
483/1991novelizujeZákon České národní rady o České televizi27/0
231/2001novelizujeZákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů27/0
348/2005novelizujeZákon o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů27/0
235/2006novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony27/2
304/2007novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s dokončením přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání27/5
132/2010novelizujeZákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů (zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání)27/2


ISP (příhlásit)