Sněmovní tisk 25
Novela z. o pozemních komunikacích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Senát

 • PS

  předložil Senátu návrh zákona 15. 4. 2010. Návrh zákona rozeslán dne 19. 4. 2010 senátorům jako tisk 271/0.

 • O

  Organizační výbor dne 22. 4. 2010 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Igor Petrov) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (MUDr. Vladimír Dryml).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 16. 6. 2010 a přijal usnesení č. 160, které bylo rozdáno jako tisk 271/2 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 22. 6. 2010 a přijal usnesení č. 333, které bylo rozdáno jako tisk 271/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 22. 4. 2010 na 18. schůzi Senátu.
  Senát návrh přikázal k projednání (usnesení č. 480).
  Návrh projednán dne 24. 6. 2010 na 20. schůzi Senátu.
  Senát schvaluje senátní návrh zákona (usnesení č. 537).

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 9. 7. 2010.
Zástupce navrhovatele: Nedoma,Petrov,Korytář.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 25/0 dne 22. 7. 2010.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 14. 7. 2010. Vláda zaslala stanovisko 12. 8. 2010. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 13. 8. 2010 jako tisk 25/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 11. 8. 2010 (usnesení č. 5). Určil zpravodaje: Mgr. Aleš Rádl a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 24. 9. 2010 na 5. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 24. 9. 2010 na 5. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 97).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 15 dní.

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal usnesení doručené poslancům jako tisk 25/2 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 29. 10. 2010 na 7. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 29. 10. 2010 na 7. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 25/3, který byl rozeslán 29. 10. 2010 v 15:20.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 5. 11. 2010 na 7. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 102, usnesení č. 155).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 12. 11. 2010 návrh zákona Senátu jako tisk 380, dokument 380/0.

 • O

  Organizační výbor dne 16. 11. 2010 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Petr Pakosta).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 7. 12. 2010 a přijal usnesení č. 10, které bylo rozdáno jako tisk 380/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 9. 12. 2010 na 2. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 57).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 10. 12. 2010.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 16. 12. 2010.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 22. 12. 2010.

Zákon vyhlášen 29. 12. 2010 ve Sbírce zákonů v částce 145 pod číslem 406/2010 Sb.Hesla věcného rejstříku: Komunikace dopravní, Poplatky
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: dálnice, mýto, silniční doprava, silniční poplatek, tarifikace infrastruktury

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)