Sněmovní tisk 936
Písemná interpelace M. Váni na P. Nečase ve věci vládního stabil. balíčku a udělení amnestie Václavem Klausem

Dokument

Autor: Ing. Miroslav Váňa

Úplný název: Písemná interpelace poslance Miroslava Váni na předsedu vlády Petra Nečase ve věci vládního stabilizačního balíčku a ve věci udělení amnestie prezidentem Václavem Klausem
Adresát: RNDr. Petr Nečas
Podáno dne: 17. 1. 2013
Odesláno adresátovi: 18. 1. 2013
O zařazení na schůzi požádáno dne: 4. 3. 2013

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 6. 3. 2013 jako tisk 936/0.


  • PS

    Interpelace projednána dne: 9. 5. 2013
    Výsledek hlasování: Bez usneseníDeskriptory EUROVOCu: promlčení výkonu trestu, sazba DPH, vládaISP (příhlásit)