Sněmovní tisk 911
Novela z. o zaměstnanosti

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 6. 2. 2013.
Zástupce navrhovatele: Sklenák R. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 911/0 dne 7. 2. 2013.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 11. 2. 2013. Vláda zaslala stanovisko 7. 3. 2013. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 7. 3. 2013 jako tisk 911/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 7. 3. 2013 (usnesení č. 353). Určil zpravodaje: Ing. Miroslav Jeník a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 20. 3. 2013 na 52. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 20. 3. 2013 na 52. schůzi. Návrh zákona zamítnut (hlasování č. 56, usnesení č. 1583).Hesla věcného rejstříku: Zaměstnanost
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: boj proti nezaměstnanosti, podpora v nezaměstnanosti, poptávka po zaměstnání, pracovní nezpůsobilost

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)