Sněmovní tisk 876
Novela z. - zákoník práce

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Senát

 • PS

  předložil Senátu návrh zákona 5. 10. 2012. Návrh zákona rozeslán dne 8. 10. 2012 senátorům jako tisk 432/0.

 • O

  Organizační výbor dne 26. 10. 2012 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku.

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 5. 12. 2012 a přijal usnesení č. 5, které bylo rozdáno jako tisk 432/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 26. 10. 2012 na 26. schůzi Senátu.
  Senát návrh přikázal k projednání (usnesení č. 784).
  Návrh projednán dne 6. 12. 2012 na 2. schůzi Senátu.
  Senát schvaluje senátní návrh zákona (usnesení č. 47).

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 12. 12. 2012.
Zástupce navrhovatele: Vystrčil M.,Sekaninová B..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 876/0 dne 13. 12. 2012.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 17. 12. 2012. Vláda zaslala stanovisko 10. 1. 2013. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 10. 1. 2013 jako tisk 876/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 24. 1. 2013 (usnesení č. 339). Určil zpravodaje: Ing. Antonín Seďa a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku

 • 1

  1. Čtení proběhlo 12. 2. 2013 na 51. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1501).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 20. 3. 2013 na 52. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 20. 3. 2013 na 52. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 876/3, který byl rozeslán 21. 3. 2013 v 12:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 27. 3. 2013 na 52. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 125, usnesení č. 1608).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 11. 4. 2013 návrh zákona Senátu jako tisk 78, dokument 78/0.

 • O

  Organizační výbor dne 17. 4. 2013 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku.

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 17. 4. 2013 a přijal usnesení č. 21, které bylo rozdáno jako tisk 78/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 25. 4. 2013 na 8. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 177).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 3. 5. 2013 poslancům jako tisk 876/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 3. 5. 2013 poslancům jako tisk 876/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 16. 5. 2013 na 53. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala ve znění schváleném Senátem (hlasování č. 202, usnesení č. 1680).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 24. 5. 2013.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 31. 5. 2013.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 17. 6. 2013.

Zákon vyhlášen 21. 6. 2013 ve Sbírce zákonů v částce 70 pod číslem 155/2013 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
5963Otto Chaloupka04677-04174.doc (32 KB) / PDF (90 KB, 3 strany) 19. 3. 2013 v 12:36:53
5964Miroslav Bernášek04678-04175.doc (25 KB) / PDF (55 KB, 1 strana) 19. 3. 2013 v 13:02:31
5966Michal Babák04680-04176.doc (44 KB) / PDF (108 KB, 5 stran) 19. 3. 2013 v 13:51:35


Hesla věcného rejstříku: Vztahy pracovněprávní, Zákoník práce
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: pracovní poměr na dobu určitou, pracovní právo, zákoník práce

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)