Sněmovní tisk 872
Novela z. o zrušení Fondu dětí a mládeže

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 10. 12. 2012.
Zástupce navrhovatele: Farský J. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 872/0 dne 10. 12. 2012.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 11. 12. 2012. Vláda zaslala stanovisko 10. 1. 2013. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 10. 1. 2013 jako tisk 872/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Fond dětí a mládeže, Majetek České republiky
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: mladý člověk, nezisková organizace, zrušení společnosti

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)