Sněmovní tisk 833
Novela z. o důchodovém spoření

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 24. 10. 2012.
Zástupce navrhovatele: Sklenák R. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 833/0 dne 24. 10. 2012.

    Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 25. 10. 2012. Vláda zaslala stanovisko 21. 11. 2012. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 22. 11. 2012 jako tisk 833/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
6598Michal Babák04940-04666.doc (29 KB) / PDF (79 KB, 2 strany) 7. 5. 2013 v 13:34:02


Hesla věcného rejstříku: Důchody, Evropská unie, Fondy, Pojištění, Spoření
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: důchodce, důchodový plán, penzijní připojištění

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)