Sněmovní tisk 775
Písemná interpelace M. Grebeníčka na P. Nečase ve věci podezření vlády ČR a jejich členů z napomáhání korupci a jejího nešetření (přesný název viz listinná podoba tisku 775)

Dokument

Autor: doc. PhDr. Miroslav Grebeníček, CSc.

Úplný název: Písemná interpelace poslance Miroslava Grebeníčka na předsedu vlády Petra Nečase ve věci podezření, že vláda České republiky, předseda vlády a někteří její jednotliví ministři v rozporu s platnou ústavou a zákony dlouhodobě záměrnou nečinností nebo nedbalostí, případně konkrétními politickými a dalšími aktivitami zabraňují řádnému šetření a postihu případů korupce a velké hospodářské a jiné kriminality, která ohrožuje ekonomickou bezpečnost státu a způsobuje škody mimořádně velkého rozsahu na majetku státu, měst a obcí a rozsáhlou újmu na majetku a právech podnikatelských i nepodnikatelských subjektů a občanů
Adresát: RNDr. Petr Nečas
Podáno dne: 19. 6. 2012
Odesláno adresátovi: 21. 6. 2012
O zařazení na schůzi požádáno dne: 17. 8. 2012

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 29. 8. 2012 jako tisk 775/0.


 • PS

  Interpelace projednávána dne: 6. 9. 2012 na 45. schůzi
  Projednávání bylo přerušeno.
  Interpelace projednána dne: 25. 10. 2012 na 47. schůzi
  Výsledek hlasování: Bez usneseníDeskriptory EUROVOCu: hospodářský trestný čin, korupce, ministerská odpovědnost, PrahaISP (příhlásit)