Sněmovní tisk 685
Novela ústav. z. - Ústava České republiky

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Miroslava Němcová předložila sněmovně návrh zákona 17. 5. 2012.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 685/0 dne 18. 5. 2012.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 21. 5. 2012. Vláda zaslala stanovisko 15. 6. 2012. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 15. 6. 2012 jako tisk 685/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Náležitosti členů Parlamentu, Ústava České republiky
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: odnětí svobody, parlamentní imunita, poslanecký mandát, trestní stíhání, ústava, výkon trestu

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)