Sněmovní tisk 467
Výroční zpráva o hospodaření České televize v roce 2010

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Výroční zpráva o hospodaření České televize v roce 2010

Autor: RČT

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 6. 9. 2011 jako tisk 467/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 7. 9. 2011 (usnesení č. 163). Zpravodajem určen Ing. arch. Václav Mencl.

 • V
  • Volební výbor projednal zprávu a vydal 17. 10. 2011 usnesení doručené poslancům jako tisk 467/1 (doporučuje schválit).
 • Č

  Čtení proběhlo 15. 12. 2011 na 32. schůzi.
  Zpráva schválena (usnesení č. 929).Hesla věcného rejstříku: Televize
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: plnění rozpočtu, televize, účetní uzávěrka, zpráva o činnostiISP (příhlásit)