Sněmovní tisk 321-E
Směrnice EP a Rady o používání údajů ze jmenné evid. cest.

Dokument


Úplný název dokumentu EU: Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o používání údajů ze jmenné evidence cestujících pro prevenci odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů a závažné trestné činnosti /kód dokumentu 6007/11, KOM(2011) 32 v konečném znění/

Související dokumenty projednávané Výborem pro evropské zaležitosti:
Dokument Rady Evropské unie 6007/11, PreLex: KOM(2011) 32 v konečném znění


Předkladatel: ministr vnitra

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 13. 4. 2011 jako tisk 321-E/0.

  • Č

    Čtení proběhlo 28. 4. 2011 na 16. schůzi.
    Sněmovna dokument vzala na vědomí (usnesení č. 446).Hesla věcného rejstříku: Cestovní ruch, Evropský parlament, Extremismus
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: boj proti zločinu, Česká republika, cestující veřejnost, Evropská unie, organizovaný zločin, terorismus, zahraniční cestovní ruchISP (příhlásit)