Sněmovní tisk 317
Novela z. o zahraničním obchodu s vojenským materiálem - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 11. 4. 2011.
Zástupce navrhovatele: min.prům.a obch.,min.obrany.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 317/0 dne 13. 4. 2011.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 4. 2011 (usnesení č. 114). Určil zpravodaje: Ing. Viktor Paggio a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro obranu a bezpečnost

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 27. 4. 2011 na 16. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 27. 4. 2011 na 16. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 445).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 17. 6. 2011 na 19. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 17. 6. 2011 na 19. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 317/2, který byl rozeslán 17. 6. 2011 v 11:20.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 21. 6. 2011 na 19. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 259, usnesení č. 607).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 28. 6. 2011 návrh zákona Senátu jako tisk 129, dokument 129/0.

 • O

  Organizační výbor dne 28. 6. 2011 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Tomáš Kladívko) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (JUDr. Miroslav Antl).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 13. 7. 2011 a přijal usnesení č. 78, které bylo rozdáno jako tisk 129/2 (schvaluje).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 19. 7. 2011 a přijal usnesení č. 106, které bylo rozdáno jako tisk 129/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 20. 7. 2011 na 10. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 262).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 9. 8. 2011.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 12. 8. 2011.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 23. 8. 2011.

Zákon vyhlášen 30. 8. 2011 ve Sbírce zákonů v částce 89 pod číslem 248/2011 Sb.Hesla věcného rejstříku: Armáda, Evropská unie, Obchod zahraniční, Zákon živnostenský
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Občan, Obchod, Obrana a bezpečnost

Deskriptory EUROVOCu: Evropská unie, fyzická osoba, obchod se zbraněmi, obchod v rámci EU, obchodní licence, právnická osoba, střelná zbraň a střelivo, vojenské vybavení, zahraniční obchod, živnost

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)