Sněmovní tisk 1101
N.z. o výplatě dodatečné náhrady za pohledávky u Union banky

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 2. 7. 2013.
Zástupce navrhovatele: Šincl L. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1101/0 dne 4. 7. 2013.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 9. 7. 2013. Vláda zaslala stanovisko 2. 8. 2013. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 5. 8. 2013 jako tisk 1101/1 (nesouhlas).

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: bankovní vklad, pohledávka, účetní uzávěrka, zadluženostISP (příhlásit)