Sněmovní tisk 998
Novela z. o volbách do Parlamentu ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 10. 12. 2009.
Zástupce navrhovatele: Plachý J. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 998/0 dne 11. 12. 2009.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 11. 12. 2009. Vláda zaslala stanovisko 6. 1. 2010. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 8. 1. 2010 jako tisk 998/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 1. 2010 (usnesení č. 460). Určil zpravodaje: JUDr. Stanislav Křeček a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 29. 1. 2010 na 67. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 29. 1. 2010 na 67. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1548).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona 13. 4. 2010 na 78. schůzi vzat zpět.Hesla věcného rejstříku: Parlament České republiky

Deskriptory EUROVOCu: hlasování, malé město, neúčast ve volbách, obec, organizace voleb, parlamentní volby, volební účast

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)