Sněmovní tisk 916
Novela z. o veřejném zdravotním pojištění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Soňa Marková, Milan Bičík) předložila sněmovně návrh zákona 16. 9. 2009.
Zástupce navrhovatele: Marková S.,Bičík M..

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 916/0 dne 17. 9. 2009.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 17. 9. 2009. Vláda zaslala stanovisko 14. 10. 2009. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 15. 10. 2009 jako tisk 916/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Pojištění, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: bezplatná zdravotní péče, všeobecné zdravotní pojištění, zdravotní pojištění

Navržené změny předpisů (3):

CitaceZměnaPředpisOd
551/1991novelizujeZákon České národní rady o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky916/0
280/1992novelizujeZákon České národní rady o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách916/0
48/1997novelizujeZákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů916/0


ISP (příhlásit)