Sněmovní tisk 735
Novela z. o veřejném zdravotním pojištění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 11. 2. 2009.
Zástupce navrhovatele: Marková Soňa a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 735/0 dne 12. 2. 2009.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 13. 2. 2009. Vláda zaslala stanovisko 10. 3. 2009. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 11. 3. 2009 jako tisk 735/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 18. 3. 2009 (usnesení č. 365). Určil zpravodaje: Ing. Jiří Carbol a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro zdravotnictví

 • 1

  1. Čtení proběhlo 31. 3. 2009 na 54. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1157).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 12. 5. 2009 na 57. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 12. 5. 2009 na 57. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 735/3, který byl rozeslán 12. 5. 2009 v 19:15.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 15. 5. 2009 na 57. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 13, usnesení č. 1220).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 30. 6. 2009 poslancům jako tisk 735/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 30. 6. 2009 poslancům jako tisk 735/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 11. 9. 2009 na 60. schůzi.
  Sněmovna zákon nepřijala (hlasování č. 166).Hesla věcného rejstříku: Pojištění, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: ceny, náklady na zdraví, zdravotní péče, zdravotnická služba

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)