Sněmovní tisk 706
Novela z. o volbách do Parlamentu ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Senát

 • PS

  předložil Senátu návrh zákona 8. 10. 2008. Návrh zákona rozeslán dne 9. 10. 2008 senátorům jako tisk 332/0.

 • O

  Organizační výbor dne 30. 10. 2008 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (Mgr. Soňa Paukrtová) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Tomáš Töpfer).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 3. 12. 2008 a přijal usnesení č. 9, které bylo rozdáno jako tisk 332/1 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 10. 12. 2008 a přijal usnesení č. 11, které bylo rozdáno jako tisk 332/2 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 30. 10. 2008 na 17. schůzi Senátu.
  Senát návrh přikázal k projednání (usnesení č. 505).
  Návrh projednán dne 8. 1. 2009 na 3. schůzi Senátu.
  Senát schvaluje senátní návrh zákona (usnesení č. 93).

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 15. 1. 2009.
Zástupce navrhovatele: Grulich, Paukrtová.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 706/0 dne 21. 1. 2009.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 16. 1. 2009. Vláda zaslala stanovisko 10. 2. 2009. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 10. 2. 2009 jako tisk 706/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Parlament České republiky, Řád soudní správní

Deskriptory EUROVOCu: hlasování, korespondenční hlasování, organizace voleb, parlamentní volby, volební právo

Navržené změny předpisů (4):

CitaceZměnaPředpisOd
2/1969novelizujeZákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky706/0
247/1995novelizujeZákon o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů706/0
150/2002novelizujeZákon soudní řád správní706/0
118/2006novelizujeVyhláška, kterou se určují zastupitelské úřady, kterým budou při volbách do Poslanecké sněmovny hlasovací lístky dodány, a zastupitelské úřady, kterým bude hlasovací lístek zaslán k vytištění nebo rozmnožení přenosovou technikou706/0


ISP (příhlásit)