Sněmovní tisk 679
Novela z. o provozu na pozemních komunikacích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Karel Sehoř, Cyril Zapletal, Milan Šimonovský, Pavel Hojda, Jiří Petrů, Aleš Řebíček) předložila sněmovně návrh zákona 9. 12. 2008.
Zástupce navrhovatele: Plachý Jaroslav a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 679/0 dne 10. 12. 2008.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 10. 12. 2008. Vláda zaslala stanovisko 6. 1. 2009. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 7. 1. 2009 jako tisk 679/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 1. 2009 (usnesení č. 333). Určil zpravodaje: Ing. Karel Šidlo a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 18. 6. 2009 na 59. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 18. 6. 2009 na 59. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1302).

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 25. 1. 2010 usnesení doručené poslancům jako tisk 679/2 (komplexní pozměňující návrh).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 3. 2. 2010 na 67. schůzi.
  Návrh zákona v obecné rozpravě 3. 2. 2010 na 67. schůzi vrácen výborům k novému projednání (hlasování č. 337, usnesení č. 1555).

 • V
  • Ústavně právní výbor projednal navíc návrh zákona a vydal 23. 2. 2010 usnesení doručené poslancům jako tisk 679/3 (návrh doplňujícího usnesení).
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 25. 2. 2010 usnesení doručené poslancům jako tisk 679/4 (komplexní pozměňující návrh).

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Komunikace dopravní, Vozidla silniční

Deskriptory EUROVOCu: bezpečnost silničního provozu, dopravní předpisy, dopravní přestupek, chodec, pravidla silničního provozu, silniční provoz, správní sankce

Navržené změny předpisů (5)ISP (příhlásit)